ἐτετιμήκει

ἐτετιμήκει
ἐτετῑμήκει , τιμάω
honour
plup ind act 3rd sg (attic epic ionic)
τιμέω
plup ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”